הזרימה המקסימלית שנרשמה במפלי ויקטוריה

הזרימה המקסימלית שנרשמה במפלי ויקטוריה הייתה בשלב הבנייה המוקדם של סכר קאריבה במארס 1958, כ-10,000 מ"ק לשנייה.
הזרימה הנמוכה ביותר שנרשמה עד כה במפלי ויקטוריה הייתה בעונת 1995/96 בה נרשמה זרימה ממוצעת שנתית של 390 מטר מעוקב לשנייה, בעוד שהזרימה השנתית הממוצעת לאורך השנים במפלי ויקטוריה היא 1,100 מ"ק לשנייה

אפריקה
הזרימה  הממוצעת במפלי ויקטוריה לאורך השנים

http://www.zaraho.org.zm/hydrology/river-flows